Tagasivaade klassiõpetajate kevadkonverentsile „Õppida on vahva“

Emakeelepäeval kogunesid klassiõpetajad juba traditsioonilisele kevadkonverentsile, mille korraldasid Tartu linna klassiõpetajate aineühendus ja Eesti Klassiõpetajate Liit.
Tervitussõnad lausus võõrustaja Veeriku Kooli direktor Ruth Ahven. Ürituse alustuseks soovis ta, et oleks tore, kui õpetaja eelmisest sajandist ja õpilane praegusel sajandil suudaksid koos töötada.
Järgnevad ettekanded pakkusidki mõtlemisainet ja nõuandeid, kuidas seda koostööd tõhustada, et oleks tore nii õpilasel kui õpetajal.
MSc Anu Virovere arutles teemal „Õpetaja – kas juht või liider“. Millal inimene õpib? Miks me teeme seda, mida teeme? Mis teeb meid õnnelikuks? Kas igas juhis elab ka liider? See ei pruugi nii olla. Juht on amet. Liidril on visioon, karisma, sisemine intuitsioon. Anu Virovere märkis, et see, kes saab aru vajadusest tulemuste saavutamise nimel inimestega tööd teha ja tahab protsessi paremaks muuta, ongi liider. Juhil on alluvad – õpetajal õpilased. Liidril on aga vabatahtlikud järgijad. Seega, kui õpetaja on liider, siis on tal vabatahtlikud õppijad. Kõneleja rõhutas esimeste õpetajate tähtsust, sest nemad kujundavad välja hoiakud edasise õppimise suhtes. Mõtlemisainet pakkus arutlus teemal Mis paneb meid tegutsema? Piits ja präänik halvavad sisemist motivatsiooni. Oluline on edutunne ja kiitus. Õppimine on mõnus, kui see on jõukohane, kindla eesmärgiga, kaasahaarav, õppija minaga seotud, lisas Anu Virovere.
Tartu Ülikooli Keemia Instituudi õppejõud Karin Hellat näitas, kuidas suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe muudabki õppimise vahvaks. Avastusõpe on kõiki lapsi arendav käelisele tegevusele baseeruv õppemeetod, mille kaudu omandatakse tunnetuslikud oskused: süsteemne ja loogiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, otsustusvõime, küsimuste esitamise oskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus. Lastes arenevad sotsiaalsed pädevused ja loovus. Arusaamisega õppimine loob motiivi elukestvaks õppeks ja tagab edukuse edaspidises elus, tähendas sõnavõtja.
Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetajad Kairi Kutta ja Epp Säre kirjeldasid ning jagasid kogemusi, kuidas avastusõpet koolis rakendada. Esinejad konstateerisid, et õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, õpetaja suunaja ja juhendaja. Rõhuasetus on lapse algatusel, ise-tegemisel ning kogemuse läbi õppimisel.
Tänapäevased tehnilised vahendid on kindla koha leidnud 21.sajandi koolis. Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator ja HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja, Tallinna Hariduskolleegiumi klassiõpetaja Tuuli Koitjärv tutvustaski IKT vahendite kasutamise võimalusi õppetöös. Elevust tõi saali nutitelefonide abil ülesannete lahendamine.
Tartu Erakooli klassiõpetajad Piret Kimmel ja Karen Kärtmann näitasid iPad`i kasutamise võimalusi õppetöös. Esitlus oli huvitav, paraku enamus koolides jääb selline õppimismeetod  esialgu veel unistuseks. Samas märkisid esinejad, et ka nende töös on tavalisel õpikul ja töövihikul oma koht.
Kõik ettekanded olid huvitavad ja inspireerivad. Õpetajad said innustust viimasele õppeveerandile vastu minna, tegutseda nii, et õppida on vahva.
Üritus oli ladus ja läbimõeldud. Aitäh korraldajatele ja vastuvõtjale Veeriku Koolile!

Ester Kalder
Põlva ÜG klassiõpetaja