Loeme, mõtleme ja loome!

Tartu Kivilinna Kooli algõpetuse õpetajad kutsuvad 4. klasside
viieliikmelisi võistkondi osalema projektis „Loeme, mõtleme ja loome!“

•       I veerand  - kultuurilooline põnev orienteerumine Supilinnas
•       II veerand – meedia ülesande lahendamine
•       III veerand  - omaloominguliste lühinäidendite festival (Tartu Kivilinna Koolis)

Osalevatel koolidel palume registreeruda hiljemalt 30. septembriks
aadressil margit.hunt@kivilinn.tartu.ee

Ootame aktiivset osavõttu!

Eia Oja, Küllike Truuts, Tuuli Magerin ja Margit Hunt
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi algõpetuse õpetajad