Kogemuspäev "Kiusamisest vabaks"

Reedel, 12. veebruaril kell 10-15 toimub Tartu Variku koolis esmakordselt linna ja maakonna ühine "Kiusamisest vabaks!" metoodika kogemuspäev.

„Kogemuste jagamise päeva eesmärk on vahetada kogemusi ja jagada muljeid „Kiusamisest vabaks!" metoodika kasutamisest, saada tuge, särtsu ja värskeid mõtteid ning samuti julgustada neid, kes programmiga veel ühinenud ei ole". Peale spetsialistide on kuulama oodatud ka lapsevanemad.

Kogemuspäeval esinevad Tartu linna ja Tartumaa lasteasutuste esindajad. Teadustausta avab Tallinna Ülikooli emeriitproffessor ning „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" tulemusuuringute koordinaator Leida Talts.

„Kiusamisest vabaks!" metoodika on kasutusel 53 Tartu ja Tartumaa lasteaias ning neljas koolis. Üle Eesti kasutab metoodikat 439 lasteaeda ning 81 kooli.

Eestis veab „Kiusamisest vabaks!" metoodika propageerimist Taani eeskujul Lastekaitse Liit. „Kiusamisest vabaks!" keskendub kiusamise ennetamisele 3-10-aastaste laste seas ja on ainus kiusamist ennetav metoodika koolieelsetele lasteasutustele, mis toetab ühtlasi ka laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli. 

2016. aastal saavad programmiga ühineda uued lasteaiad ja koolid.

Kogemuste jagamise päeva korraldavad: 
Tartu linna ja maakonna koolid ja lasteaiad, 
Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, 
Tartu Maavalitsuse haridusosakond, 
Lastekaitse Liit, 
Hariduse Tugiteenuste Keskus.

Vaata ka: