Tulipunane pärdik




8. veebruaril algab seikluslik ja ambitsioonikas punase tuleahvi aasta. ERMi Postimuuseum ootab huvilisi muuseumitundi „Tulipunane pärdik“.
 
Tuleahvi aasta tuleb soodne teravmeelsetele, kiirelt reageerivatele ning muutusteks valmis inimestele. Aasta pakub hulgaliselt ootamatuid võimalusi.
Muuseumitunnis osalejad saavad teadmisi erinevatest aja arvestamise viisidest, ent ka inimeste iseloomuerinevustest. Rühmatöö ja arutelu käigus mõlgutame mõtteid vastava looma aastal sündinu käitumisviiside ja karakteri üle. Kasutusel on ahvi-aasta kõrvaltempel.

Hiina uue aasta margisarjas laseb Omniva (Eesti Post) sel aastal käibele ahvi-aasta margi.

NB! Sõbranädalal 10.02–14.02 on ERMi Postimuuseumis kasutusel sõbrapäeva kõrvaltemplid.

Info: Ave Kikas, giid-muuseumipedagoog  ave.kikas@erm.ee