Lugemispesade ürituse kokkuvõte


17. oktoobril toimus TDL saalis Tartu linna koolide 1. -2. klasside võistkondlik lugemispesade kokkutulek- Arvult 8. kokkutulek pühendati Ilmar Tomuski raamatule „Volli vanad vigurid“, mis sai Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia 2011. Lapsed lahendasid erinevaid ülesandeid, vastasid küsimustele ja õppisid selgeks varblaste jenka. Traditsiooniliselt jagati punkte kommides, mida võistlejad võisid lõpuks põske pista. Igale võistkonnale kingiti mitu uut raamatut, mis viidi oma kooli lugemispessa.
Lusti jagus kõikidele.

Kaja Kivisikk
"Loodus lummab" kokkuvõte


Selle õppeaasta sügisel toimus esmakordselt Tartu linna 2. klasside õpilastele looduse tundmise võistlus „Loodus lummab“. Võistluse korraldasid ja viisid läbi Tartu Kivilinna Gümnaasiumi loodusklasside õpetajad Helis Hani ja Piret Jõul. Võistluse eesmärgiks oli panna proovile õpilaste lai silmaring ning teadmised loodusest. Võistlus tugines 1. klassis omandatud teadmistel  ja oskustel ega vajanud eelnevaid ettevalmistusi. Tartu linna koolidest võttis osa üheksa 4-liikmelist võistkonda. Võistlus „Loodus lummab“ koosnes kahest voorust.
Esimene voor oli veebivoor, milles õpilased lahendasid loodusteemalisi õpiülesandeid Moodle´i keskkonnas. Keskkonnaga tutvumiseks oli õpilastel ja õpetajatel võimalus eelnevalt katsetada prooviülesandeid.  Õpiülesanded olid koostatud lähtuvalt uuest riiklikust õppekavast. Võistlusülesannetes olid erinevat tüüpi küsimused: valikvastustega,  mitmikvastustega, vabavastuselised, sealhulgas pildi- ja heliküsimused. Veebivoorus pidid õpilased ära tundma erinevate puude lehti ja linnuhääli; teadma, millest toituvad linnud ja loomad, kes neist magavad talveund ning arvama ära mõistatusi loodusest. Väga huvitavaks osutusid ülesanded, milles õpilased pidid kirjelduse järgi aru saama, millist aastaaega või looma on kirjeldatud. Õpilaste laia silmaringi näitasid integreeritud ülesanded, näiteks Arva ära loomad, kelledest on kirjutatud muinasjutte. Kirjuta muinasjutu pealkiri. „Need on taluloomad. Neil on sõrad ja sarved. Nad annavad piima. Nende vaenlane on hunt. Neid on seitse.“ (Vastus: „Hunt ja seitse kitsetalle“.) Veebivoorust pääses edasi lõppvooru kuus võistkonda.
Teine voor oli eksperimentaal- ehk katsete voor. Katsete vooruks olid edasipääsenud koolide võistkonnad kutsutud Tartu Kivilinna Gümnaasiumi pargialale. Selles voorus viisid õpilased läbi katseid kuues erinevas keskuses: puude, meelte, vee, loomade, pusle ja mõõtmise keskuses. Keskustes juhendasid väikseid loodushuvilisi Kivilinna gümnaasiumi 7. klasside õpilased. Puude keskuses tuli õpilastel leida kirjelduse järgi pargialal kasvav puuliik ning täita Õuesõppe pass seal olevate ülesannetega. Meelte keskuses said õpilased kasutada kompimis-, maitsmis- ja haistmismeelt. Vee keskuses toimusid põnevad katsed lahustumise, ujumise, vee maitsmise ja muna veepinnal püsimisega. Loomade keskuses panid õpilased proovile oma teadmised loomajälgedest. Pusle keskuses pandi aja peale kokku loodusteemaline pusle ning otsiti täherägastikust loodusega seotud sõnu. Mõõtmise keskuses mõõdeti temperatuuri nii õhus kui ka maapinnal ning märgiti vastav temperatuur joonisele. Lisaks järjestati esemeid pikkuse ja raskuse järgi. See keskus osutus õpilaste jaoks kõige keerulisemaks.
Tartu linna 2. klasside looduse tundmise võistluse „Loodus lummab“  võitis Tartu Descartes´i Lütseum, II koha saavutas Tartu Kesklinna Kool ja III koha Tartu Kivilinna Gümnaasium. Väga tublid olid ka lõppvõistlusele pääsenud Tartu Raatuse Gümnaasiumi, Tartu Erakooli ja Tartu Veeriku Kooli õpilased. Kiidusõnad õpilasi juhendanud õpetajatele!
Suur tänu asutustele, kes toetasid auhindadega võistlust „Loodus lummab“! Nendeks olid  Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Keskkonnaameti Jõgeva - Tartu regioon ja kirjastus Koolibri. Täname ka meie kooli tööõpetuse õpetajat Reet Kukinit, kes koos õpilastega valmistasid auhindadeks puidust meened.

Helis Hani ja Piret Jõul
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi klassiõpetajad„Loodus lummab“ korraldajad

Scrabble meistrivõistluste kokkuvõte

13.oktoobril toimusid esmakordselt Tartus Scrabble koolinoorte meistrivõistlused. üritus leidis aset Miina Härma Gümnaasiumis ning sellest võttis osa 5 õpilast üheksast Tartu koolist. Võistlus toimus kolmes vanuseastmes: 2. - 4. klassid, 5. - 8. klassid ja 9. - 12. klassid. Kõige rohkearvulisem oli osavõtt noorimas vanuseklassis, kuid kõva konkurents ka ülejäänutes.
Võistlus koosnes neljast voorust ning finaalist, kuhu pääses igast vanuserühmast 4 paremat mängijat. Parimaid autasustati karikate ning lauamängudega. Lisaks esikolmikule selgitati välja ka suurima punktisummaga sõna laduja ning suurima punktisumma saaja 30-minutilises mängus. Lisaks sellele pani meie sponsor A Le Coq välja ka eriauhinna sellele, kes laob mängulauale sõna LIMONAAD, kui kahjuks jäi see auhind sel aastal välja andmata.

Suur tänu kõikidele osavõtjatele. Kohtumiseni järgmisel aastal!

Üle-eestiline ettelugemine "Loeme koos Aino Perviku lugusid!"

Sel aastal tähistame 19. korda Eestimaal ettelugemise päeva, mõttega tuletada kõigile meelde, kui tore on ette lugeda, kui huvitav jutte kuulata ning kui oluline on ettelugemine lastele.

Armastatud lastekirjanik Aino Pervik tähistas kevadel oma juubelisünnipäeva. Seetõttu loemegi seekord jutte tema raamatutest. Aino Pervik peab ettelugemist väga oluliseks ja ütleb: „Väikesele unejutu kuulajale selgub, et sõnadega saab muudki ette võtta kui lausuda: ära tee! või: ei taha! Selgub, et sõnadest võivad tekkida kujutluspildid sellest, mida käega katsuda ei saagi. Siit saab alguse ka empaatiavõime, mis on üks inimese meeldivamaid omadusi.“
Ettelugemise päeva traditsiooni algataja on Eesti Lastekirjanduse Keskus ja meil on hea meel, et paljud koolid, lasteaiad ja raamatukogud üle Eesti on selle mõttega kaasa tulnud ning korraldavad vahvaid ühislugemisi. Et ettelugemine saaks veelgi laiema mõõtme, kutsusime sel aastal koostööpartneriteks Eesti Näitlejate Liidu ja Eesti Harrastusteatrite Liidu, et koos korraldada lasteaedades ettelugemise nädal 15.-19. oktoobrini. Mõte leidis toetajaid ning ligi 40 Tallinna, Tartu ja Võru näitlejat külastavad nädala jooksul lasteaedade vanemate rühmade lapsi ning loevad neile Aino Perviku lugusid. Usume, et see on elamuslik ja rõõmus kohtumine nii lugude kuulajatele kui ka ettelugejatele. Meiega on ühinenud näitlejad Võru Linnateatrist, Tallinna Linnateatrist, Nukuteatrist, Rahvusooperist Estonia, Teatrist NO99, Eesti Draamateatrist, harrastusteatritest Improgrupp JAA ja Salme Teater ning mitmed vabakutselised näitlejad. Kõik löövad ettevõtmises kaasa heategevuslikult.
Ettelugemise päeval, 20. oktoobril kell 12 astuvad Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses võistlustulle parimad 4. klasside ettelugejad üle Eesti. Kokku on 16 võistlejat, kes kõik on maakondlike ja Tallinna eelvõistluste võitjad. Ettelugejate esinemist hindab žürii, kuhu kuuluvad näitleja Anti Kobin Nukuteatrist, Harrastusteatrite Liidu juht Kristiina Oomer ja IBBY Eesti osakonna president Leelo Märjamaa. Võitjad saavad auhinnatud. Kõikidele osalejatele jääb võistluspäeva meenutama Aino Perviku autogrammiga raamat „Klabautermanni mure“ ning Meremuuseumi poolt kingitud Lennusadama külastus. Võistlust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Mõnusat ettelugemist!

Lugemispesade kokkutulek 17.oktoobril


Sel aastal korraldatakse arvult juba 8. Tartu linna koolide Lugemispesade kokkutulek. Kokkusaamised on temaatilised ning pühendatud Kultuurkapitalikirjanduse sihtkapitali aastapreemia saanud raamatute tutvustamisele ja propageerimisele.
Sel korral uudistame üheskoos Ilmar Tomuski raamatut „Volli vanad vigurid“
Üritus toimub 17. oktoobril TDL saalis kell 13-15. Oodatud on 1.-2. klasside võistkonnad. Vajalik eelregistreerimine.

Kokkutulekul panevad taas kord lapsed tegutsema Mai Sula (TKoG)  ja Kaja Kivisikk (TDL)

Loodus lummab veebivooru kokkuvõte

Looduse tundmise võistluse "Loodus lummab" veebivoor on osalenud koolidel edukalt läbitud. Aitäh kõigile, kes leidsid kiirel koolialguse ajal võistlusest osa võtta!
Lõppvõistlusele, eksperimentaal- ehk katsete vooru, ootame esikuuikusse pääsenud koolide võistkondi. Nendeks on Descartes´i lütseumi, Tartu Erakooli, Veeriku kooli, Kivilinna gümnaasiumi, Raatuse gümnaasiumi ja Kesklinna kooli võistkonnad.

Juhendi lõppvõistluse kohta saadame kolmapäeval, 3. oktoobril 2012.


"Loodus lummab" võistluse korraldajad
Piret Jõul  ja Helis Hani

Lego WeDo koolitus


Head õpetajad!

Ootame teid 6. oktoobril robootika LEGO WeDo koolitusele. LEGO WeDO on lasteaia vanematele lastele ja esimese kooliastme õpilastele mõeldud õppevahend, mis aitab arendada laste peenmotoorikat ning isetegemise kaudu omandada oskuseid sellistes valdkondades nagu tehnika, matemaatika, keel ja loodus. Kasutajatel ei ole vajalikud eelteadmised.

Koolituse teemad:
·         tutvustatakse LEGO WeDo robootikakomplekti,
·         antakse ülevaade õpetamiseks vajalikest materjalidest
·         jagatakse WeDo õpetamisega seotud kogemusi
·         viiakse läbi näidistund.
Väikse sissevaate teemasse saab juurdelisatud videost http://www.youtube.com/watch?v=tPAuyZZcNKU

Koolitus toimub 6. oktoobril algusega kell 10:00 Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudis ja see on õpetajatele tasuta. Üritusel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine aadressilhttp://www.eformular.com/robootika/wedo.html

Lisainfot leiate aadressilt http://www.robootika.ee/lego/projekt/. Seoses eFormulari rikkega palume samalt lehelt ka juba registreerunutel üle vaadata, kas nende nimi on kirjas.


Tervitades,

Signe Rosin
Tiigrihüppe Sihtasutus
Teadlikkuse tõstmise valdkonna juht
Tel 651 0104
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn

Loodus lummab I voor

Kolmapäeval, 26. septembril toimus Tartu linna koolide 2. klassi õpilastele mõeldud looduse tundmise võistluse "Loodus lummab" veebivoor.
Korraldasid Piret Jõul ja Helis Hani Tartu Kivilinna Gümnaasiumist.