Kaunist jõuluaega!

Kell tasa tornist kesköötundi teatab,
mustmiljon tähte särama siis lööb.
Sa seisata - aeg korraks peata
ja tunne südames, et käes on jõuluöö.
Sa süüta oma käega kuusel küünlad
ning usu homsesse - kõik päevad õnne täis.
Hetk minevikust proovi kinni püüda,
mis Sulle õnne tõi või kaunis näis.
Ja salasoovid sosista Sa tuulde
ning otsi üles oma hoburaud,
üks suudlus kingi salaja Sa suule
ja sule jõuluuneks oma silmalaud.


Sa hingad sisse sügavalt ja avad ukse - 
klass tõuseb hääletult, kuid pilgud helisevad. 
Sa kuulad selgelt noorte südamete tukseid...

Sa naeratad - ja sõnad lihtsalt jäävad ära. 
Ja naudid hetke puhast inimlikku sära. 
(O. Jürissaar)

Tervitused kõigile kohe-kohe algava uue 2015/2016 õppeaasta puhul!

Tartu linna klassiõpetajate konverents "SUJUVALT SUVEST SÜGISESSE"

Kui sa mingil põhjusel ei ole end doodle.com keskkonnas konverentsile registreerinud, kuid soovid kindlasti osaleda, siis võta ühendus hiljemalt 21. august kell 12.00 e-kirja teel angela.mannik@reiniku.edu.ee


TÖÖPAKKUMINE
Tartu Kivilinna Kool võtab põhikohaga tööle klassiõpetaja (1,0 ametikohta). Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 3. augustiks 2015 elektrooniliselt kool@kivilinn.tartu.ee või postiga aadressile Kaunase pst 71, Tartu 50706
TÖÖPAKKUMINE
Tartu Mart Reiniku kool vajab järgmisest õppeaastast klassiõpetajat (asenduskoht). Avaldus ja CV saata kuni 12.07.2015 aadressile kool@reiniku.edu.ee. 
Lisainfo tel 7 361 535.

Klassiõpetajate väljasõit Narva!

Hea Tartu linna klassiõpetaja!

4. juuni saab olema üks ütlemata meeldejääv ja tore päev. Hommikul kell
8.00 võtame suuna Narva peale. Päeva sisse oleme planeerinud Narva
kolledži külastuse, kosutava/rahuliku/lõõgastava koolituse, lõunasöögi
kolledži kohvikus Muna, Narva linna ekskursiooni. Tagasi Tartus plaanime
olla orienteeruvalt 20.00 ajal.

Ära kaua mõtle ja kahtle, sest kohtade arv on bussis piiratud!

Registreeri end väljasõidule aadressil:
http://doodle.com/keuer2fzngi9mf3x

Angela Männik
Klassiõpetajate ainesektsiooni juht

Tartu linna 3. klasside õpioskuste olümpiaad!

Head 3. klasside õpetajad!

3. klasside õpioskuste olümpiaad
Tartu Kivilinna Koolis (Kaunase pst 71) 21. aprillil kell 12.30 - 15.00.
Igast koolist on oodatud osalema 5-liikmeline võistkond.
Palume võistkonnad registreerida esmaspäevaks, 13. aprilliks aadressil
http://bit.ly/1CCDKjO.

Õpioskuste olümpiaadi päeval kogunetakse Kivilinna kooli aulas.
Ülesannete lahendamine toimub neljas töötoas. Palume õpilastel kaasa
võtta pinal.

Korraldajate nimel
Kersti Näär
Tartu Kivilinna Kool
kersti.naar@kivilinn.tartu.ee

Tartu linna 5. klasside õpioskuste olümpiaad!

Neljapäeval, 7. mail 2015 kell 13.00 
Tartu Karlova Koolis (Lina 2)
Tartu linna 5. klasside õpioskuste olümpiaad.

Igast koolist ootame osalema ühte 5-liikmelist võistkonda. Osaleda
soovivatel koolidel palume oma võistkond eelregistreerida hiljemalt
04.05.2015 siin:  http://goo.gl/forms/BhC0gmn4Pv

Võistlusülesannetes on pearõhk otsitava teabe määratlemisel ning selle
käsitlemise oskustel. Oluline on tunda erinevate teatmeteoste ülesehitust,
leida tundmatu teose kasutamise juhiseid, valida ülesande lahenduse
leidmiseks sobiv raamat või muu allikas. Kasutatakse mitmesuguseid
teatmeteoseid ja erinevaid töövahendeid. Mõned ülesanded lahendatakse
varasemalt omandatud teadmiste varal.

Ülesannete lahendamiseks vajalikku infot esitatakse tekstina, helindina,
tabelina, pildi ja skeemina, reaalsete objektidena. Kasuks tuleb õpilaste
eelnev juhendamine koostööoskuste, ette antud ajast kinnipidamise, oma töö
otstarbeka kavandamise ning ülesannete ratsionaalse lahendamise osas.

Kasutatavate teatmeteoste soovitusnimekirja eelnevalt ei esitata.
Võistkond võib kasutada ainult neid allikmaterjale ja vahendeid, mis
töölaudadel olemas on. Kaasa palume võtta kirjutusvahendid.

Jõudu ettevalmistumiseks!
Kohtumiseni 7. mail!
Karmen Sarapuu
karmen@karlova.tartu.ee

ÕPILASTE TEADUSTÖÖDE RIIKLIK KONKURSS!

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärgiks on julgustada noori teadusega tegelema juba enne ülikooli astumist. Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna ja teistega võrrelda, kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast.
2015. a konkursi tähtaeg on 2. märtsil. Konkursil võivad osaleda kõik kuni 19-aastased õpilased ja 1. kursuse üliõpilased kas üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena.
Töid saab esitada humaniora, naturalia, realia ja socialiavaldkonnas.
Nii töö teema kui ka valdkonna valib õpilane ise. Oodatud on nii uurimuslikud (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalne uurimus jm), ülevaatlikud (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm), kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd (näiteks mõni koolielu või õppetööga seotud äpp vms). Kõikidel juhtudel peab töö vastama koolis kehtivatele uurimistöö nõuetele.
Esitatud töö põhiosa peab olema valminud põhikoolis/gümnaasiumis õppimise ajal, mitte ülikoolis.
Täpsemat teavet osalemistingimuste kohta saab aadressil:  
http://www.etag.ee/teadpop/opilaste-teadustoode-konkurss/

ÕPETAJA KUTSE TAOTLEMISE INFOPÄEV!

Õpetaja kutse andja Eesti Õpetajate Liit ootab huvilisi 29. jaanuaril 15.00-17.00 Õpetaja kutse taotlemise infopäevale, mis toimub Haridusuuenduskeskuse ruumis 67, Lossi 38 (vanas anatoomikumis). Palume eelnevalt registreerida https://docs.google.com/forms/d/1ZgnkdX4UX4kPfb3hZYDOJ6gS6o8P_dFXdoO6WQa6MPg/viewform 

Tel 5684 9496

VEEBIKURSUS KLASSIÕPETAJATELE!

Hitsa Innovatsioonikeskuse ja Eesti Klassiõpetajate Liidu koostöös on valminud veebikursus, kuhu oodatakse klassiõpetajaid, kes on huvitatud video kasutamisest õppetöös. 
Kursusel käsitleme järgmisi teemasid: video kasutamine õppetöös, tunnikava koostamine, videokogumikud internetis, video kasutamine õppematerjalide loomisel.
Kursuse sihtrühm: algklassiõpetajad.
Õppetöö vorm: veebipõhine. 
Kursuse maht: 6 nädalat (26 akad/h). 
Eeldused: arvutioskus kesktasemel. 
Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit ja kõrvaklappe. 
Kursus on algklassiõpetajatele tasuta. 
Veebikursus toimub Koolielu portaali kogukonnas "Video kasutamine õppetöös".<http://koolielu.ee/groups/profile/405816/veebikursus-algklassiopetajatele-video-kasutamine-oppetoos>, millel on suletud liikmelisus. Huvilistel tuleb esitada liitumistaotlus (vajalik on Koolielu kasutajakonto olemasolu), vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs. Liitumistaotluse kinnitamisest tuleb Teile koheselt teade meili teel. 
Õppematerjalid on kogukonnas nähtavad alates 2.veebr. Rohkem infot siin: http://klassiopetaja.blogspot.com/2015/01/veebikursus-klassiopetajatele.html 
EKÕL juhatus

LASTEKRIMKADE VIKTORIIN 3. JA 4. KLASSIDELE!

Neljapäeval, 12. märtsil 2015 kell 12.00 – 14.00 toimub Tartu Linnaraamatukogu IV korruse saalis krimikirjanduse huvilistele õpilastele LASTEKRIMKADE VIKTORIIN. Eelnevalt palume läbi lugeda Astrid Lindgreni, Leena Lilleste, Mika Keräneni, Ilmar Tomuski lastekrimkad. 
Ootame registreerima igast klassist vaid ühte kolmeliikmelist võistkonda. Võistkondade registreerimine  toimub kuni 12. veebruarini 2015 telefonil 7361390 või epp.noges@luts.ee
Lisainfo aadressil: http://www.elk.ee Kirjandusmäng 2015

Kogemuspäev. Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud

Eesti Klassiõpetajate Liit koostöös Tartu linna klassiõpetajate ühendusega korraldab kogemuspäeva „Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud“ 30. jaanuaril 2015. a Tartus.Registreerimine lõppes 25. 01.2015.


ELLEN NIIDUGA MIDRIMAAL 2015!


ÕPETAJATE INFOPÄEV MÄNGUASJAMUUSEUMIS!

Esmaspäeval, 9.veebruaril kell 12-14 on nii kooli- kui lasteaiaõpetajad 
oodatud Tartu Mänguasjamuuseumisse (Lutsu 8) ÕPETAJATE INFOPÄEVALE.
Muuseumi töötajad tutvustavad uue hooaja põnevaid muuseumi, teatri ja 
lastestuudio tegevusi.

Infopäevale tulles saab iga osaleja:
 
*Tasuta giidiga ekskursiooni Mänguasjamuuseumis ja Teatri Kodus
*Vabapääsme muuseumi poolt korraldatud õpetajate täiendkoolitusele
*Võimaluse osaleda praktilises õpitoas, mille kogemusi on võimalik oma 
igapäevases töös kasutada
*Võimaluse broneerida pileteid meie populaarsetele lasteetendustele
 
Info ja registreerimine kuni 6. veebruarini telefonil 7 461060 või 
aadressil annika@teatrikodu.ee.
 
Kohtumiseni!