TÖÖPAKKUMINE
Tartu Kivilinna Kool võtab põhikohaga tööle klassiõpetaja (1,0 ametikohta). Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 3. augustiks 2015 elektrooniliselt kool@kivilinn.tartu.ee või postiga aadressile Kaunase pst 71, Tartu 50706