Tartu linna 3. klasside õpioskuste olümpiaad

Tartu linna 3. klasside  õpioskuste olümpiaad toimub 9.aprillil kell 12.00 Tartu Kesklinna Koolis.
Palume 5-liikmelised võistkonnad registreerida hiljemalt  28.03 aadressil sirjeparol@hot.ee
Korraldajate nimel
Sirje Parol

Tagasivaade klassiõpetajate kevadkonverentsile „Õppida on vahva“

Emakeelepäeval kogunesid klassiõpetajad juba traditsioonilisele kevadkonverentsile, mille korraldasid Tartu linna klassiõpetajate aineühendus ja Eesti Klassiõpetajate Liit.
Tervitussõnad lausus võõrustaja Veeriku Kooli direktor Ruth Ahven. Ürituse alustuseks soovis ta, et oleks tore, kui õpetaja eelmisest sajandist ja õpilane praegusel sajandil suudaksid koos töötada.
Järgnevad ettekanded pakkusidki mõtlemisainet ja nõuandeid, kuidas seda koostööd tõhustada, et oleks tore nii õpilasel kui õpetajal.
MSc Anu Virovere arutles teemal „Õpetaja – kas juht või liider“. Millal inimene õpib? Miks me teeme seda, mida teeme? Mis teeb meid õnnelikuks? Kas igas juhis elab ka liider? See ei pruugi nii olla. Juht on amet. Liidril on visioon, karisma, sisemine intuitsioon. Anu Virovere märkis, et see, kes saab aru vajadusest tulemuste saavutamise nimel inimestega tööd teha ja tahab protsessi paremaks muuta, ongi liider. Juhil on alluvad – õpetajal õpilased. Liidril on aga vabatahtlikud järgijad. Seega, kui õpetaja on liider, siis on tal vabatahtlikud õppijad. Kõneleja rõhutas esimeste õpetajate tähtsust, sest nemad kujundavad välja hoiakud edasise õppimise suhtes. Mõtlemisainet pakkus arutlus teemal Mis paneb meid tegutsema? Piits ja präänik halvavad sisemist motivatsiooni. Oluline on edutunne ja kiitus. Õppimine on mõnus, kui see on jõukohane, kindla eesmärgiga, kaasahaarav, õppija minaga seotud, lisas Anu Virovere.
Tartu Ülikooli Keemia Instituudi õppejõud Karin Hellat näitas, kuidas suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe muudabki õppimise vahvaks. Avastusõpe on kõiki lapsi arendav käelisele tegevusele baseeruv õppemeetod, mille kaudu omandatakse tunnetuslikud oskused: süsteemne ja loogiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, otsustusvõime, küsimuste esitamise oskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus. Lastes arenevad sotsiaalsed pädevused ja loovus. Arusaamisega õppimine loob motiivi elukestvaks õppeks ja tagab edukuse edaspidises elus, tähendas sõnavõtja.
Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetajad Kairi Kutta ja Epp Säre kirjeldasid ning jagasid kogemusi, kuidas avastusõpet koolis rakendada. Esinejad konstateerisid, et õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, õpetaja suunaja ja juhendaja. Rõhuasetus on lapse algatusel, ise-tegemisel ning kogemuse läbi õppimisel.
Tänapäevased tehnilised vahendid on kindla koha leidnud 21.sajandi koolis. Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator ja HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja, Tallinna Hariduskolleegiumi klassiõpetaja Tuuli Koitjärv tutvustaski IKT vahendite kasutamise võimalusi õppetöös. Elevust tõi saali nutitelefonide abil ülesannete lahendamine.
Tartu Erakooli klassiõpetajad Piret Kimmel ja Karen Kärtmann näitasid iPad`i kasutamise võimalusi õppetöös. Esitlus oli huvitav, paraku enamus koolides jääb selline õppimismeetod  esialgu veel unistuseks. Samas märkisid esinejad, et ka nende töös on tavalisel õpikul ja töövihikul oma koht.
Kõik ettekanded olid huvitavad ja inspireerivad. Õpetajad said innustust viimasele õppeveerandile vastu minna, tegutseda nii, et õppida on vahva.
Üritus oli ladus ja läbimõeldud. Aitäh korraldajatele ja vastuvõtjale Veeriku Koolile!

Ester Kalder
Põlva ÜG klassiõpetajaKONVERENTS "ALUSTAME AABITSAGA"

Eesti Lugemisühingu ja TÜ haridusteaduste instituudi korraldatud konverents ,,ALUSTAME AABITSAGA“ toimub 9. mail Tartu Ülikooli õppehoones, Näituse 2.

Konverentsil keskendutakse  järgmistele teemadele: lugemisoskuse arendamine, lugemisehuvi tekitamine, koostöö peredega. Tutvustatakse uusi aabitsaid. Toimub raamatute müük ning aabitsate näitus.

11.00 – 12.00
Registreerimine konverentsile ja töötubade valimine
Raamatute müük
Aabitsate näitus ringauditooriumis
11.30
Lugemisühingu liikmete üldkoosolek
12.0
Tervitused
ÜLDETTEKANDED
Digiajastu ja uus kirjaoskus – mida võidame ja mida kaotame?
(Kristi Vinter )
Kuidas nõustada lapsevanemaid laste lugemaõppimise teel?
(Maili Liinev)
13.30  Kohvipaus
14.00 – 14.45
TÖÖTOAD *
1. töötuba
Aabitsate keerukus – keeleline analüüs ja õpetajate hinnangud (Merike Rand, Ruth Vaik-Luga, Mare Müürsepp)
2. töötuba  - Aabitsakirjutamine (Kadi Jürimäe)
3. töötuba Lugemispesa kui mõtteviis  (Anne Koppel, Kaja Lepik, Anneli Laamann)
4. töötuba Lugude jutustamine (Erki Kaikkonen)
5. töötuba Uusi aabitsaid  (Mare Kütt ja Küllike Kütimets; Krista Sunts ja Kaja Plado; Kristel Lempu;  Loone Ots)
14.45-15.00       Vaheaeg
15.00-15.45
·         TÖÖTOAD *
16.00 – 16.30    Konverentsi lõpetamine

* Samad töötoad, seega on igal osalejal võimalik külastada kahte erinevat töötuba.
Registreerimine 5. märtsist kuni 15. aprillini aadressil aabitsakonverents@gmail.com
Osalustasu Lugemisühingu liikmetele 6 eurot, teistele osalejatele 9 eurot.
 

Konverents

“ÕPPIDA ON VAHVA”
toimub 14. märtsil kell 12.00 Tartu Veeriku Kooli aulas (Veeriku 41).
 
Konverentsil saab kuulata eri valdkondade asjatundjate mõtteid õppimise ja õpetamise teemadel ning klassiõpetajad jagavad oma kogemusi suunatud uurimuslikust õppest ja infotehnoloogiliste õppevahendite kasutamisest õppetöös.


Konverentsi kava:

11.30-12.00   Saabumine, registreerumine
12.00-12.15   Tervitussõnad - Ruth Ahven (Tartu Veeriku Kooli direktor)
12.15- 13.15  "Õpetaja - kas juht või liider? Õpetaja kui liider. Kas on võimalik kedagi õpetada?" Millal inimene õpib? Miks me teeme seda, mida me teeme? Mis paneb meid tegutsema? Mis teeb meid õnnelikuks? - Anu Virovere, MSc (Eesti Ettevõtluskool Mainor, lektor; TTÜ, EBS õppejõud, koolitaja)
13.15- 13.45  "Suunatud uurimuslik õpe - kas tont või väljakutse?" - Karin Hellat ( Tartu Keemia Instituut, õppejõud, koolitaja)
13.45-14.15   "Õppimine avastades - suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe algkoolis" - Kairi Kutta ja Epp Säre (Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetajad)
14.15- 14.45   Kohvipaus
14.45 - 15.30  "Et kõikidel lastel oleks vahva õppida (väärtuskasvatus algkoolis), IKT vahendite kasutamise võimalusi õppetöös" - Tuuli Koitjärv (Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator ja HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja, Tallinna Hariduskolleegiumi klassiõpetaja)
15.30 - 16.00  "iPad'i kasutamine õppimise mitmekesistamiseks koolis" - Piret Kimmel ja Karen Kärtmann (Tartu Erakooli klassiõpetajad)
16.00-16.15   Konverentsi lõpetamine - Küllike Kütimets
(Eesti Klassiõpetajate Liidu esimees, Tartu Descartes'i Lütseumi klassiõpetaja)

Kirjastused müüvad raamatuid.
 

Etluskonkurss „Mõeldes Ellen Niidu suurele sõnakunsti maalritööle”Tartu Kivilinna Gümnaasium korraldab  11.märtsil  2014 kell 11.00 Tartu linna koolilastele  etluskonkursi 

„Mõeldes Ellen Niidu suurele sõnakunsti maalritööle”. 

 

 

 

Igast koolist ootame kahte esinejat.

·        1 etleja  nooremast vanuserühmast  (1.-3. klass) 
·        1 etleja  vanemast  vanuserühmast  (4.- 6.klass)

Etlejal tuleb esitada üks Ellen Niidu väike proosapala, mille esinemispikkus on kuni 3 min  ja üks vabalt valitud (meelepärase autori)  luuletus.

Ootame rohket osavõttu ja palume registreerida hiljemalt 6.märtsiks  e -posti aadressil  evi@kivilinn.tartu.ee 


Registreerimisel palume teatada:
· esineja ees - ja perekonnanimi
· kool ja klass
· juhendaja ees-ja perekonnanimi

Korraldava toimkonna nimel
Evi Puhm - väikeste maja raamatukoguhoidja
Tartu Kivilinna Gümnaasium. Kaunase pst.71