Tartu linna 3. klasside õpioskuste olümpiaad!

Head 3. klasside õpetajad!

3. klasside õpioskuste olümpiaad
Tartu Kivilinna Koolis (Kaunase pst 71) 21. aprillil kell 12.30 - 15.00.
Igast koolist on oodatud osalema 5-liikmeline võistkond.
Palume võistkonnad registreerida esmaspäevaks, 13. aprilliks aadressil
http://bit.ly/1CCDKjO.

Õpioskuste olümpiaadi päeval kogunetakse Kivilinna kooli aulas.
Ülesannete lahendamine toimub neljas töötoas. Palume õpilastel kaasa
võtta pinal.

Korraldajate nimel
Kersti Näär
Tartu Kivilinna Kool
kersti.naar@kivilinn.tartu.ee

Tartu linna 5. klasside õpioskuste olümpiaad!

Neljapäeval, 7. mail 2015 kell 13.00 
Tartu Karlova Koolis (Lina 2)
Tartu linna 5. klasside õpioskuste olümpiaad.

Igast koolist ootame osalema ühte 5-liikmelist võistkonda. Osaleda
soovivatel koolidel palume oma võistkond eelregistreerida hiljemalt
04.05.2015 siin:  http://goo.gl/forms/BhC0gmn4Pv

Võistlusülesannetes on pearõhk otsitava teabe määratlemisel ning selle
käsitlemise oskustel. Oluline on tunda erinevate teatmeteoste ülesehitust,
leida tundmatu teose kasutamise juhiseid, valida ülesande lahenduse
leidmiseks sobiv raamat või muu allikas. Kasutatakse mitmesuguseid
teatmeteoseid ja erinevaid töövahendeid. Mõned ülesanded lahendatakse
varasemalt omandatud teadmiste varal.

Ülesannete lahendamiseks vajalikku infot esitatakse tekstina, helindina,
tabelina, pildi ja skeemina, reaalsete objektidena. Kasuks tuleb õpilaste
eelnev juhendamine koostööoskuste, ette antud ajast kinnipidamise, oma töö
otstarbeka kavandamise ning ülesannete ratsionaalse lahendamise osas.

Kasutatavate teatmeteoste soovitusnimekirja eelnevalt ei esitata.
Võistkond võib kasutada ainult neid allikmaterjale ja vahendeid, mis
töölaudadel olemas on. Kaasa palume võtta kirjutusvahendid.

Jõudu ettevalmistumiseks!
Kohtumiseni 7. mail!
Karmen Sarapuu
karmen@karlova.tartu.ee