Ilusa käekirja võistlus

Tartu Kesklinna Koolis toimus 19.novembril ILUSA KÄEKIRJA VÕISTLUS.
Suur tänu osalejatele!
Ürituse pilte saate vaadata Tartu Kesklinna Kooli kodulehelt.

Korraldajate nimel
Sirje Parol

Tagasivaade sõnaliste hinnangute kogemuspäevale

Tartu Mart Reiniku Koolis toimus 31.10.2014 Tartu linna klassiõpetajate kogemuspäev kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute teemal. Osa võtsid esindajad 15-st Tartu koolist, kokku oli 35 osalejat.
Sõna võtsid ja oma kooli kogemust tutvustasid Tartu Erakooli õpetajad Kaie Kubri ja Thea Simmerman, Tartu Hansa Kooli eripedagoog Merike Rand ja Tartu Raatuse Kooli õpetaja Mare Kiisk. Lisaks jagasid oma kooli kogemusi ka Tartu Variku Kooli ja Tartu Katoliku Hariduskeskuse õpetajad. 
Toimunud kogemuspäeval jäi kõlama, et sõnalised hinnangud toetavad kujundava hindamise põhimõtteid 1. kooliastmes ja õpilaste motivatsiooni õppida. Õpetajale annavad sõnalised hinnangud võimaluse senisest paremini välja tuua õpilase edusamme õppetöös ja arendamist vajavad valdkondi.
Ühiselt leiti, et mitmetes Tartu koolides on kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute teemal ette võetud ja ära tehtud suur töö, mitmed välja töötatud lahendused olid üsna sarnased.

Otsustati jätkata Tartu koolide vahelist koostööd, et luua ühtne kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute andmebaas 1. ja 2. kooliastme jaoks.

Suur tänu külalislahke vastuvõtu eest Tartu Raatuse Kooli õpetajatele Angela Männikule, Meili Läänemetsale ja  Merike Kärnerile ning õppealajuhatajale Anne Kaljurile.

Tartu linna klassiõpetajate nimel
Kairi Kutta

Lõbus otsimismäng "Renéd otsides"

Kutsume Tartu linna koolide 3.-4. klasside nelja-liikmelisi võistkondi osalema lõbusas otsimismängus RENE´D OTSIDES.
Otsimismäng toimub  26. NOMEMBRIL KELL 17-19 TARTU DESCARTES’I KOOLIS

Mäng toimub
õhtuhämaruses
taskulampide valgel
salakirju lahendades (õpime kohapeal)

Nagu mängu nimigi ütleb, on meie eesmärk üles leida René Descartes.

Igast koolist on oodatud 1 võistkond, kelle registreerimist ootame 20. novembriks meiliaadressil
kaja.kivisikk@gmail.com 

Registreeritud võistkonnad saavad täpsema juhendi 24. novembril.

Jutuseminar ja Piret Pääri jutuõhtu 04. detsembril Tartu Hansa Kooli raamatukogus

4. detsembril kell 15-17 on võimalus jutuvestmisest huvitatud õpetajatel osaleda Piret Pääri jutuseminaril ja sellele järgneval jutuõhtul, mis toimub Tartu Hansa Kooli raamatukogus (Anne 63, I korrus) .

Seminaril tuleb jutuks:
- kuidas teha tööd muinasjutuga?
- kuidas muinasjutte leida, kuidas meelde jätta?
- vihjeid muusikaga seotud lugudele (sest jaanuaris on Tartu linna 1.-7.klasside õpilaste jutupäev, kus on lastel vaja vesta muusika või pillimeestega seotud lugu).

Jutuõhtul on teretulnud vaba annetus (min 3 €).

NB! Nii seminaril kui ka jutuõhtul osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.

Jutuseminar ja Piret Pääri jutuõhtule registreerumine SIIN.

Kohtumiseni jutuseminaril ja jutuõhtul!

Marika Vares
jutupäeva eestvedaja
marikav@hansa.tartu.ee

Tartu III Scrabble meistrivõistlused

Ootame osavaid sõnaseadjaid Tartu III Scrabble meistrivõistlusele, mis toimub 1. novembril algusega kell 10.00 Miina Härma Gümnaasiumi aulas.

Võistlus toimub neljas vanuserühmas:
noorem kooliosa (2.-4. klass);
keskmine kooliosa (5.-8. klass);
vanem kooliosa (9.-12. klass).

NB! Ka sel aastal ootame võistlusele õpetajaid.

Võistlusele registreerumiseks palume täita alljärgnev vorm: SIIN

Registreerumine lõppeb 24. oktoobril.

Kohtumiseni!
Triinu Pihus
Miina Härma Gümnaasium


Kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute kogemuspäev

Kallid õpetajad!
Tartu linna klassiõpetajate kogemuspäev "Kokkuvõtvad sõnalise hinnangud" toimub 31.10.2014 Tartu Mart Reiniku Koolis algusega kell 13.00.
Üritusele on oodatud kõikide Tartu linna koolide esindajad, kes tahavad kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute teemal oma kooli kogemusi jagada ja teiste koolide tegemistega kursis olla.
Registreeruda saab: SIIN
Lisainfo ja kontakt: kairi.kutta@katoliku.edu.ee
Loovaid lahendusi ja nutikaid ideid!
Kairi Kutta
Tartu klassiõpetajate aineühenduse nimel

Lugemispesade 10. kokkutulek!

Kallid Tartu linna 1.-2. klasside õpilased ja õpetajad!
Ootame teid 17. oktoobril kell 12 Tartu Descartes'i Koolis toimuvale lugemispesade 10. kokkutulekule. Igast koolist saab osaleda üks võistkond.

Säravaid silmi ja sooja südant,
Kaja Kivisikk
Tartu Descartes'i KoolLoeme, mõtleme ja loome!

Tartu Kivilinna Kooli algõpetuse õpetajad kutsuvad 4. klasside
viieliikmelisi võistkondi osalema projektis „Loeme, mõtleme ja loome!“

•       I veerand  - kultuurilooline põnev orienteerumine Supilinnas
•       II veerand – meedia ülesande lahendamine
•       III veerand  - omaloominguliste lühinäidendite festival (Tartu Kivilinna Koolis)

Osalevatel koolidel palume registreeruda hiljemalt 30. septembriks
aadressil margit.hunt@kivilinn.tartu.ee

Ootame aktiivset osavõttu!

Eia Oja, Küllike Truuts, Tuuli Magerin ja Margit Hunt
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi algõpetuse õpetajad


"Loodus lummab" kutsub taas!

Sellel aastal toimub juba kolmandat korda Tartu linna 2. klasside õpilastele looduse tundmise võistlus "Loodus lummab".

Õppepäev toimub 1. oktoobril kell 13.15 - 15.15 Tartu Kivilinna Koolis. Õppepäeva ülesanded on jagatud kahte vooru, milledest üks toimub koolimajas sees ning teine kooli õuealal.
Õppepäevale ootame igast koolist ühte 4-liikmelist meeskonda.
Palume registreeruda õppepäevale hiljemalt 26. septembriks aadressil http://bit.ly/looduslummab2014

Ootame rohket osavõttu!
Helis Hani ja Piret Jõul
Loodus lummab võistluse korraldajad

 

Mälumänguturniir "Mõtteragin" alustab uut hooaega!

Mälumänguturniir „Mõtteragin” alustab oma kuuendat hooaega.

Igast koolist saab osaleda kuni kaks 4-liikmelist võistkonda (koolid, kus on 4 ja rohkem paralleelklassi, võivad välja panna 3 võistkonda);
Registreerumine kuni 3. oktoobrini aadressil: http://bit.ly/panekirja

 • 1. voor e veebivoor – 13. novembril 2014  kodukoolides
Küsimused avanevad kell 10:30 ja sulguvad kell 12:00.
Mäng toimub Google Docs´i keskkonnas.
Veebivoorus osalejatele väikesed auhinnad!
2. vooru pääseb 20 võistkonda.

 • 2. voor e traditsiooniline voor – 22. jaanuaril 2015 Tartu Raatuse Kooli aulas.
Traditsioonilises voorus toimub mäng „Kuldvillaku” põhimõttel. Iga võistkond valib meelepärase teema, avaneb küsimus ja kõik võistkonnad vastavad kirjalikult. Suuliselt vastab küsimuse valinud võistkond.
1. voorus kogutud punktidele lisanduvad 2. vooru punktid ning selgub paremusjärjestus.

Teemad: lasteraamat, sõnavara, loodus, Eesti, Tartu, sport, muusika, ametid, nuputamine, päevakajaline.

Turniiriks valmistumine ei nõua eraldi ettevalmistust Mõtete ragistajad on lapsed, kes näevad maailma lahtiste silmadega.

Lahtisi silmi, teravat kuulmist, arutlemist ja koostööd  soovides
Tiina Vink
Tartu Raatuse Kool
tiina.vink@raatuse.tartu.eeÕppepäev Tartu AHHAA Teaduskeskuses10. juunil toimus Tartu AHHAA Teaduskeskuses tore üritus Tartu klassiõpetajatele. Arutati õpetajate ja AHHAA Teaduskeskuse koostöö võimalusi uurimusliku õppe valdkonnas. Lisaks said õpetajad suurepärase ülevaate näitust "Ujub või upub?" ning praktilise kogemuse AHHAA-õppe erinevatest võimalustest ning osaleda planetaariumi õppeprogrammis.

Täname kutse eest Matti Oravat  ja õpitubade läbiviimise eest Liina Vaherit ja Kairi Möllerit!
Info AHHAA-õppe kohta: http://www.ahhaa.ee/uurimuslik-ahhaa-ope/
 

Tagasivaade avastusõppe kogemuspäevale

9. mail toimus Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetaja Kairi Kutta eestvedamisel esimene avastusõppe kogemuspäev Tartu linna klassiõpetajatele. Üritus toimus vastrenoveeritud majas Lossi 36, kus asub Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna õppehoone.
Kogemuspäeva avas Tartu Ülikooli Keemia Instituudi õppejõud ja avastusõppe koolitusjuht Karin Hellat, kes andis põhjaliku ülevaate avastusõppe ehk suunatud uurimusliku õppe olemusest, vajalikkusest ning selle käekäigust Eestis. Avastusõpe on kõiki lapsi arendav käelisele tegevusele baseeruv õppemeetod, mille kaudu omandatakse tunnetuslikud oskused: süsteemne ja loogiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, otsustusvõime, küsimuste esitamise oskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus. Lastes arenevad sotsiaalsed pädevused ja loovus. Arusaamisega õppimine loob motivatsiooni elukestvaks õppeks ja tagab edukuse edaspidises elus.
Edasi jagasid oma töörõõmu kogemusi Piret Jõul ja Helis Hani Tartu Kivilinna Gümnaasiumist; Tiiu Putrolainen ja Luule Vaht Tartu Raatuse Koolist; Angela Männik, Leili Läänemets ja Merike Kärner Tartu Mart Reiniku Koolist; Signe Keskküla ja Jane Krasilnikova ning Marge Paluoja Tartu Katoliku Hariduskeskusest. Kogemuspäevalt jäi kõigi esinejate poolt kõlama mõte, et avastusõpe võimaldab õppida nii, et kogu pakutav võetakse laste poolt vastu hinnalise kingitusega, mitte raske kohustusena. Õpilased ootavad tunde, on aktiivsed tegutsejad. Õpetajad on õnnelikud uute õpetamisviiside kasutamise üle, lapsevanemate tagasiside on olnud positiivne.
Kõrvaltvaatajana jäid kõrvu ka ettetulnud probleemid ja valupunktid: aja puudus (vähene loodusõpetuse tundide arv õppekavas), vahendite ja materjalide nappus või puudumine ning nende purunemine töö käigus, abiõpetaja ning koolituste vajadus.
Päev lõppes üleskutsega liituda Eesti Avastusõppe Liiduga.
KUI ÕPETAJA ON ISE ÕHINAGA AVASTAMAS, SIIS KA LAPSED ON SÄRASILMSED JA OOTAVAD PÕNEVUSEGA UUT VÄLJAKUTSET!

Kersti Krüünvald
Ülle Kepler

Tartu Veeriku Kooli klassiõpetajadTartu linna 5. klasside õpioskuste olümpiaad

14.mail toimub Miina Härma Gümnaasiumis Tartu linna koolide 5. klasside õpioskuste olümpiaad.
Igast koolist saab osaleda üks viieliikmeline võistkond.
Registreerida saab allpool toodud aadressil 9. maini.
http://goo.gl/iu9356

Korraldajate nimel,
Mari Maimre
MHG klassiõpetajate õppetoolijuht

Tartu klassiõpetajate õppepäev Viljandis

11.04.2014 osalesid Tartu linna koolide klassiõpetajad õppepäeval Viljandis.
Vahetati kogemusi lõimingu ja tugisüsteemide töö teemadel, osaleti robootika, funktsionaalse lugemise, draamaõppe ja "kiusamisest vaba ehk KiVa" tundides ning Eesti Pärimusmuusika Keskuse laulumängude õpitoas.

Täname:
 • Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajaid toredate tundide eest  ja kooli õppealajuhatajat, Kaie Lõhmust, kooli tutvustamise eest!
 • Eesti Pärimusmuusika Keskuse giidi huvitava ringkäigu eest majas ning õpitoa juhendajat meeleolukate laulumängude juhendamise eest!

Oli meeledejääv üritus!

Tartu linna 4. klasside õpioskuste olümpiaad

Tartu linna 4. klasside õpioskuste olümpiaad toimub 17. aprillil
kl 13.00-15.00 Tartu Kivilinna Gümnaasiumis (Kaunase pst 71).
Palume 5-liikmelised võistkonnad registreerida hiljemalt 11. aprilliks
2014 e-aadressil kerstin@kivilinn.tartu.ee
Registreerumisel palume teatada kooli, osalevate õpilaste ja juhendanud
õpetajate nimed.

Korraldajate nimel
Kersti Näär

Tartu linna 3. klasside õpioskuste olümpiaad

Tartu linna 3. klasside  õpioskuste olümpiaad toimub 9.aprillil kell 12.00 Tartu Kesklinna Koolis.
Palume 5-liikmelised võistkonnad registreerida hiljemalt  28.03 aadressil sirjeparol@hot.ee
Korraldajate nimel
Sirje Parol

Tagasivaade klassiõpetajate kevadkonverentsile „Õppida on vahva“

Emakeelepäeval kogunesid klassiõpetajad juba traditsioonilisele kevadkonverentsile, mille korraldasid Tartu linna klassiõpetajate aineühendus ja Eesti Klassiõpetajate Liit.
Tervitussõnad lausus võõrustaja Veeriku Kooli direktor Ruth Ahven. Ürituse alustuseks soovis ta, et oleks tore, kui õpetaja eelmisest sajandist ja õpilane praegusel sajandil suudaksid koos töötada.
Järgnevad ettekanded pakkusidki mõtlemisainet ja nõuandeid, kuidas seda koostööd tõhustada, et oleks tore nii õpilasel kui õpetajal.
MSc Anu Virovere arutles teemal „Õpetaja – kas juht või liider“. Millal inimene õpib? Miks me teeme seda, mida teeme? Mis teeb meid õnnelikuks? Kas igas juhis elab ka liider? See ei pruugi nii olla. Juht on amet. Liidril on visioon, karisma, sisemine intuitsioon. Anu Virovere märkis, et see, kes saab aru vajadusest tulemuste saavutamise nimel inimestega tööd teha ja tahab protsessi paremaks muuta, ongi liider. Juhil on alluvad – õpetajal õpilased. Liidril on aga vabatahtlikud järgijad. Seega, kui õpetaja on liider, siis on tal vabatahtlikud õppijad. Kõneleja rõhutas esimeste õpetajate tähtsust, sest nemad kujundavad välja hoiakud edasise õppimise suhtes. Mõtlemisainet pakkus arutlus teemal Mis paneb meid tegutsema? Piits ja präänik halvavad sisemist motivatsiooni. Oluline on edutunne ja kiitus. Õppimine on mõnus, kui see on jõukohane, kindla eesmärgiga, kaasahaarav, õppija minaga seotud, lisas Anu Virovere.
Tartu Ülikooli Keemia Instituudi õppejõud Karin Hellat näitas, kuidas suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe muudabki õppimise vahvaks. Avastusõpe on kõiki lapsi arendav käelisele tegevusele baseeruv õppemeetod, mille kaudu omandatakse tunnetuslikud oskused: süsteemne ja loogiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, otsustusvõime, küsimuste esitamise oskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus. Lastes arenevad sotsiaalsed pädevused ja loovus. Arusaamisega õppimine loob motiivi elukestvaks õppeks ja tagab edukuse edaspidises elus, tähendas sõnavõtja.
Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetajad Kairi Kutta ja Epp Säre kirjeldasid ning jagasid kogemusi, kuidas avastusõpet koolis rakendada. Esinejad konstateerisid, et õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, õpetaja suunaja ja juhendaja. Rõhuasetus on lapse algatusel, ise-tegemisel ning kogemuse läbi õppimisel.
Tänapäevased tehnilised vahendid on kindla koha leidnud 21.sajandi koolis. Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator ja HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja, Tallinna Hariduskolleegiumi klassiõpetaja Tuuli Koitjärv tutvustaski IKT vahendite kasutamise võimalusi õppetöös. Elevust tõi saali nutitelefonide abil ülesannete lahendamine.
Tartu Erakooli klassiõpetajad Piret Kimmel ja Karen Kärtmann näitasid iPad`i kasutamise võimalusi õppetöös. Esitlus oli huvitav, paraku enamus koolides jääb selline õppimismeetod  esialgu veel unistuseks. Samas märkisid esinejad, et ka nende töös on tavalisel õpikul ja töövihikul oma koht.
Kõik ettekanded olid huvitavad ja inspireerivad. Õpetajad said innustust viimasele õppeveerandile vastu minna, tegutseda nii, et õppida on vahva.
Üritus oli ladus ja läbimõeldud. Aitäh korraldajatele ja vastuvõtjale Veeriku Koolile!

Ester Kalder
Põlva ÜG klassiõpetajaKONVERENTS "ALUSTAME AABITSAGA"

Eesti Lugemisühingu ja TÜ haridusteaduste instituudi korraldatud konverents ,,ALUSTAME AABITSAGA“ toimub 9. mail Tartu Ülikooli õppehoones, Näituse 2.

Konverentsil keskendutakse  järgmistele teemadele: lugemisoskuse arendamine, lugemisehuvi tekitamine, koostöö peredega. Tutvustatakse uusi aabitsaid. Toimub raamatute müük ning aabitsate näitus.

11.00 – 12.00
Registreerimine konverentsile ja töötubade valimine
Raamatute müük
Aabitsate näitus ringauditooriumis
11.30
Lugemisühingu liikmete üldkoosolek
12.0
Tervitused
ÜLDETTEKANDED
Digiajastu ja uus kirjaoskus – mida võidame ja mida kaotame?
(Kristi Vinter )
Kuidas nõustada lapsevanemaid laste lugemaõppimise teel?
(Maili Liinev)
13.30  Kohvipaus
14.00 – 14.45
TÖÖTOAD *
1. töötuba
Aabitsate keerukus – keeleline analüüs ja õpetajate hinnangud (Merike Rand, Ruth Vaik-Luga, Mare Müürsepp)
2. töötuba  - Aabitsakirjutamine (Kadi Jürimäe)
3. töötuba Lugemispesa kui mõtteviis  (Anne Koppel, Kaja Lepik, Anneli Laamann)
4. töötuba Lugude jutustamine (Erki Kaikkonen)
5. töötuba Uusi aabitsaid  (Mare Kütt ja Küllike Kütimets; Krista Sunts ja Kaja Plado; Kristel Lempu;  Loone Ots)
14.45-15.00       Vaheaeg
15.00-15.45
·         TÖÖTOAD *
16.00 – 16.30    Konverentsi lõpetamine

* Samad töötoad, seega on igal osalejal võimalik külastada kahte erinevat töötuba.
Registreerimine 5. märtsist kuni 15. aprillini aadressil aabitsakonverents@gmail.com
Osalustasu Lugemisühingu liikmetele 6 eurot, teistele osalejatele 9 eurot.
 

Konverents

“ÕPPIDA ON VAHVA”
toimub 14. märtsil kell 12.00 Tartu Veeriku Kooli aulas (Veeriku 41).
 
Konverentsil saab kuulata eri valdkondade asjatundjate mõtteid õppimise ja õpetamise teemadel ning klassiõpetajad jagavad oma kogemusi suunatud uurimuslikust õppest ja infotehnoloogiliste õppevahendite kasutamisest õppetöös.


Konverentsi kava:

11.30-12.00   Saabumine, registreerumine
12.00-12.15   Tervitussõnad - Ruth Ahven (Tartu Veeriku Kooli direktor)
12.15- 13.15  "Õpetaja - kas juht või liider? Õpetaja kui liider. Kas on võimalik kedagi õpetada?" Millal inimene õpib? Miks me teeme seda, mida me teeme? Mis paneb meid tegutsema? Mis teeb meid õnnelikuks? - Anu Virovere, MSc (Eesti Ettevõtluskool Mainor, lektor; TTÜ, EBS õppejõud, koolitaja)
13.15- 13.45  "Suunatud uurimuslik õpe - kas tont või väljakutse?" - Karin Hellat ( Tartu Keemia Instituut, õppejõud, koolitaja)
13.45-14.15   "Õppimine avastades - suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe algkoolis" - Kairi Kutta ja Epp Säre (Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetajad)
14.15- 14.45   Kohvipaus
14.45 - 15.30  "Et kõikidel lastel oleks vahva õppida (väärtuskasvatus algkoolis), IKT vahendite kasutamise võimalusi õppetöös" - Tuuli Koitjärv (Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator ja HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja, Tallinna Hariduskolleegiumi klassiõpetaja)
15.30 - 16.00  "iPad'i kasutamine õppimise mitmekesistamiseks koolis" - Piret Kimmel ja Karen Kärtmann (Tartu Erakooli klassiõpetajad)
16.00-16.15   Konverentsi lõpetamine - Küllike Kütimets
(Eesti Klassiõpetajate Liidu esimees, Tartu Descartes'i Lütseumi klassiõpetaja)

Kirjastused müüvad raamatuid.
 

Etluskonkurss „Mõeldes Ellen Niidu suurele sõnakunsti maalritööle”Tartu Kivilinna Gümnaasium korraldab  11.märtsil  2014 kell 11.00 Tartu linna koolilastele  etluskonkursi 

„Mõeldes Ellen Niidu suurele sõnakunsti maalritööle”. 

 

 

 

Igast koolist ootame kahte esinejat.

·        1 etleja  nooremast vanuserühmast  (1.-3. klass) 
·        1 etleja  vanemast  vanuserühmast  (4.- 6.klass)

Etlejal tuleb esitada üks Ellen Niidu väike proosapala, mille esinemispikkus on kuni 3 min  ja üks vabalt valitud (meelepärase autori)  luuletus.

Ootame rohket osavõttu ja palume registreerida hiljemalt 6.märtsiks  e -posti aadressil  evi@kivilinn.tartu.ee 


Registreerimisel palume teatada:
· esineja ees - ja perekonnanimi
· kool ja klass
· juhendaja ees-ja perekonnanimi

Korraldava toimkonna nimel
Evi Puhm - väikeste maja raamatukoguhoidja
Tartu Kivilinna Gümnaasium. Kaunase pst.71

Tartu linna klassiõpetajate aineühendus ja Eesti Klassiõpetajate Liit kutsuvad konverentsile

“ÕPPIDA ON VAHVA”
14. märtsil kell 12.00 Tartu Veeriku Kooli aulas (Veeriku 41)
Konverentsil saab kuulata eri valdkondade asjatundjate mõtteid õppimise ja õpetamise teemadel ning klassiõpetajad jagavad oma kogemusi suunatud uurimuslikust õppest ja infotehnoloogiliste õppevahendite kasutamisest õppetöös.
 
Registreeruda saab 6. märtsini siin.

Konverentsi kava:

11.30-12.00   Saabumine, registreerumine
12.00-12.15   Tervitussõnad - Ruth Ahven (Tartu Veeriku Kooli direktor)
12.15- 13.15  "Õpetaja - kas juht või liider? Õpetaja kui liider. Kas on võimalik kedagi õpetada?" Millal inimene õpib? Miks me teeme seda, mida me teeme? Mis paneb meid tegutsema? Mis teeb meid õnnelikuks? - Anu Virovere, MSc (Eesti Ettevõtluskool Mainor, lektor; TTÜ, EBS õppejõud, koolitaja)
13.15- 13.45  "Suunatud uurimuslik õpe - kas tont või väljakutse?" - Karin Hellat ( Tartu Keemia Instituut, õppejõud, koolitaja)
13.45-14.15   "Õppimine avastades - suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe algkoolis" - Kairi Kutta ja Epp Säre (Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetajad)
14.15- 14.45   Kohvipaus
14.45 - 15.30  "Et kõikidel lastel oleks vahva õppida (väärtuskasvatus algkoolis), IKT vahendite kasutamise võimalusi õppetöös" - Tuuli Koitjärv (Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator ja HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja, Tallinna Hariduskolleegiumi klassiõpetaja)
15.30 - 16.00  "iPad'i kasutamine õppimise mitmekesistamiseks koolis" - Piret Kimmel ja Karen Kärtmann (Tartu Erakooli klassiõpetajad)
16.00-16.15   Konverentsi lõpetamine - Küllike Kütimets
(Eesti Klassiõpetajate Liidu esimees, Tartu Descartes'i Lütseumi klassiõpetaja)

Kirjastused müüvad raamatuid.

 

Matemaatiline võistlus "Täring"

Olete koos oma õpilastega teretulnud ülelinnalisele 3. klasside
matemaatilisele võistlusele „Täring“. Matemaatiline võistlus toimub
reedel, 7. märtsil kl 13.00 Tartu Kivilinna Gümnaasiumi aulas.
Iga kool saab võistlusele välja panna ühe 4-liimelise võistkonna.
Võistlusmängule registreerimiseks täitke palun vorm hiljemalt 28.
veebruariks.

Nii, nagu täringul on 6 tahku, koosneb matemaatiline võistlus „Täring“
6  tüüpi ülesannetest: peastarvutamine, tekstülesanded, sudoku, nuputamine,
loogika ja tangram. Igas ülesannete plokis on 3 erineva raskusastmega
ülesannet. Ülesandeid täidetakse aja peale ühe kaupa. Näidisülesanded ja
vastustelehe leiate lisast.

Matemaatiline võistlusmäng „Täring“ viiakse läbi õppekava toetavate
projektide raames.
Vastame meeleldi Teie tekkivatele küsimustele
liisi@kivilinn.tartu.ee.

Liisi Täht
Projektijuht

Jutuvestmise päeva "Kuninglik lugu" eelinfo

Poisid: Elas kord üks kuningas või kuningapoeg …
Tüdrukud: Elas kord üks kuninganna või kuningatütar …

JUTUPÄEVALE ootame osalema õpilasi kolmest vanusegrupist:
 •  1. - 2. klassist ÜKS jutuvestja;
 • 3. - 4. klassist ÜKS jutuvestja;
 • 5. - 6. klassist ÜKS jutuvestja.

ÜRITUSE TOIMUMISE AEG :  Neljapäeval, 6. märtsil 2014. a 

KOHT: Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodu lastestuudio, Lutsu 2 (Jakobi ja Lutsu tn nurgal)  
http://www.teatrikodu.ee/et/teatri_kodu/pildigaleriid/lastestuudio/ 

Jutupäeval osalemiseks saab registreeruda aadressil marika@kmg.tartu.ee või lugu@kmg.tartu.ee hiljemalt 28. veebruariks.

Marika Vares
jutupäeva eestvedaja
Tartu Kommertsgümnaasium

Nukkude joonistamise konkurss

JOONISTUSKONKURSS “Monster High nukk”

Kuulutame teist aastat järjest välja nukkude joonistamise konkursi. Seoses Monster High nukkude suure populaarsusega on sel aastal teemaks "Monster High nukk".

Konkursile oodatakse Tartu linna ja maakonna koolide 1.-3. klasside tüdrukute kunstitöid vabalt valitud tehnikas A3 formaadis. Konkursitöödel võiksid olla kujutatud Monster High nukk või nukud koos Monster High aksessuaaridega.

Töö taha kirjutada trükitähtedega:
 • ees- ja perekonnanimi;
 • kool;
 • klass;
 • juhendaja nimi;
 • kontaktandmed: telefon, e-post, kooli aadress
Tööd tuleb saata või tuua aadressil:
Tartu Kivilinna Gümnaasium
Kaunase pst 71
50706 Tartu
Märksõna: MONSTER HIGH NUKK

Tööde esitamise tähtaeg on 14. märts 2014.
 
Töid hinnatakse kolmes vanusegrupis. Parimatele auhinnad. Töödest korraldatakse näitus Tartu Linnaraamatukogus, mis on külalistele vaatamiseks üleval aprillist maini.

Tutvu ka meie ajaveebiga nukukonkurss.blogspot.com

Lisainfo:
Liisi Täht                liisi@kivilinn.tartu.ee                                                   
Karin Reinberg      karinr@kivilinn.tartu.ee   
                                                       

Üleriigiline autode joonistamise võistlus 1.-6. klassi poistele

MINU LEMMIKAUTO 2014

on  jõudnud esimese juubelini. Juba kümnendat  aastat kutsume poisse osalema joonistusvõistlusel, mis on pühendatud Tartu Kivilinna Gümnaasiumis õppinud andeka poisi Oliver Opmanni mälestusele. Tänavune teema  on laiem: SÕIDUKID ÕHUS, MAAL JA VEES.

Võite joonistada erinevaid õhusõidukeid (lennukid, helikopterid jne), veesõidukeid (laevad, paadid, purjekad jne)  ja muidugi autosid, mootorrattaid. Üheksa aasta jooksul on poisid joonistanud väga erinevaid autosid, kuid siiani ei ole kajastamist leidnud kaitseväe tehnika – soomukid, tankid, unimogid. Unimoq on nõutud ja efektiivne universaalne sõiduk. Mudelid on leidnud kasutust väga erinevates valdkondades: põllumajanduses, metsanduses, teedeehituses, sõjanduses, päästeteenistuses, raudteedel,  teehoolduses ja ekstreemturismis. Uurige raamatutest, ajakirjadest ja internetist , valige oma lemmik ja vormistage see põnevaks kunstitööks.

Võistlusele MINU LEMMIKAUTO 2014 oodatakse 1.-6. klassi poiste kunstitöid vabalt valitud tehnikas A3 formaadis.
Töö vormistamine: töö tagumisele küljele kirjutada trükitähtedega:
 • ees ja perekonnanimi
 • kool
 • klass
 • juhendaja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post) 
Tööd tuleb saata või  tuua
MTÜ  Hea  Alguse Koolituskeskus
Veski tänav 42, Tartu 50409
Märksõna: MINU LEMMIKAUTO 2014


Tööde esitamise tähtaeg on 14. märts  2014

Töid hinnatakse kuues erinevas vanusegrupis. Parimatele auhinnad. Auhinnatud tööde autoritega võetakse ühendust. Valitud töödest korraldatakse näitus, mida saab vaadata Vanemuise suures majas  4. aprillist  30. maini 2014.
Autasustamine toimub 25. aprillil  2014 Vanemuise suures majas.
Vaata ka meie kodulehekülge http://web.zone.ee/lemmikauto/index.html

Lisainfo:
Elma Piirimägi
elmapiirimagi@hot.ee

Kutse konkursile "Väike Talent 2014"

28. veebruaril kell 12.00 toimub Tartu Annelinna Gümnaasiumi saalis 
Tartu linna koolide 1.-3. klasside talendi otsimise konkurss
„Väike Talent 2014“
 
Ootame igast koolist osa võtma 2 numbrit. Numbri võib esitada nii üksi kui grupiga.
 
Konkursil hinnatakse:
 • numbri omanäolisust;
 • artisti andekust ja isikupära;
 • esituse/soorituse korrektsust;
 • esineja artistlikkust;
 • enesekindlust, julgust ja esinemisnärvi.
Õpilaste nimed koos kooli, klassi ja konkursil esitatavaga saata 
21. veebruariks meiliaadressile katremaidla@gmail.com . 

Karjäärimäng 3. klassidele

Kallid õpetajad,
olete koos oma õpilastega teretulnud ülelinnalisele 3. klasside karjäärimängule "Kelleks saada".
Võistlusmäng toimub reedel 31. jaanuaril kell 12.00 Tartu Tamme Gümnaasiumi aulas. Iga kool saab välja panna ühe 5-liikmelise võistkonna. Võistlusmängule registreerimiseks täitke vorm hiljemalt 22. jaanuariks.
Võistlusmängu korraldavad Tartu LV klassiõpetajate ja karjäärikoordinaatorite aineühendused.

Võistlusmängu korraldajate nimel,
Merit Luik

merit.luik14@gmail.com
Tartu LV karjäärikoordinaatorite aineühendus

Mõtteragin 2. klassidele

Raatuse koolis selguvad linna ja maakonna 2. klasside parimad mälumängijad!

Etluskonkursi „Mõeldes Ellen Niidu suurele sõnakunsti maalritööle” eelinfo


Tartu Kivilinna Gümnaasium korraldab  11.märtsil  2014 kell 11.00 Tartu linna koolilastele  etluskonkursi 

„Mõeldes Ellen Niidu suurele sõnakunsti maalritööle”. 

Igast koolist ootame kahte esinejat.
·        1 etleja  nooremast vanuserühmast  (1.-3. klass) 
·        1 etleja  vanemast  vanuserühmast  (4.- 6.klass)

Etlejal tuleb esitada üks Ellen Niidu väike proosapala, mille esinemispikkus on kuni 3 min  ja üks vabalt valitud (meelepärase autori)  luuletus.

Ootame rohket osavõttu ja palume registreerida hiljemalt 6.märtsiks  e -posti aadressil  evi@kivilinn.tartu.ee 

Registreerimisel palume teatada:
· esineja ees - ja perekonnanimi
· kool ja klass
· juhendaja ees-ja perekonnanimi

Korraldava toimkonna nimel
Evi Puhm - väikeste maja raamatukoguhoidja
Tartu Kivilinna Gümnaasium. Kaunase pst.71


Eesti Klassiõpetajate Liit: Nobenäppude laegas

Täidame üheskoos nobenäppude laeka talve- ja jõuluteemaliste omaloominguliste töödega. Selleks saatke pildid vahvatest ideedest meie postkasti (klassiopetajateliit@gmail.com See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ). Faili nimeks kirjutage kooli nimi, õpilase eesnimi ning klass. Sarnastest töödest valige maksimaalselt kaks parimat välja.
Laekakaas avaneb siit.
Vahvat meisterdamist ja joonistamist!
 Jagamisrõõm on kõige suurem rõõm.

Tartu Linnavalitsuse haridusosakond kutsub konverentsile „Inspireeriv õpetaja”


Dorpati Konverentsikeskuses 24. jaanuaril 2014 toimuval konverentsil arutletakse õpimotivatsiooni teemadel.
      
Konverentsi kuulutus on jagatud Tartu linna veebilehe kaudu, info leiab siit.