Tagasivaade sõnaliste hinnangute kogemuspäevale

Tartu Mart Reiniku Koolis toimus 31.10.2014 Tartu linna klassiõpetajate kogemuspäev kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute teemal. Osa võtsid esindajad 15-st Tartu koolist, kokku oli 35 osalejat.
Sõna võtsid ja oma kooli kogemust tutvustasid Tartu Erakooli õpetajad Kaie Kubri ja Thea Simmerman, Tartu Hansa Kooli eripedagoog Merike Rand ja Tartu Raatuse Kooli õpetaja Mare Kiisk. Lisaks jagasid oma kooli kogemusi ka Tartu Variku Kooli ja Tartu Katoliku Hariduskeskuse õpetajad. 
Toimunud kogemuspäeval jäi kõlama, et sõnalised hinnangud toetavad kujundava hindamise põhimõtteid 1. kooliastmes ja õpilaste motivatsiooni õppida. Õpetajale annavad sõnalised hinnangud võimaluse senisest paremini välja tuua õpilase edusamme õppetöös ja arendamist vajavad valdkondi.
Ühiselt leiti, et mitmetes Tartu koolides on kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute teemal ette võetud ja ära tehtud suur töö, mitmed välja töötatud lahendused olid üsna sarnased.

Otsustati jätkata Tartu koolide vahelist koostööd, et luua ühtne kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute andmebaas 1. ja 2. kooliastme jaoks.

Suur tänu külalislahke vastuvõtu eest Tartu Raatuse Kooli õpetajatele Angela Männikule, Meili Läänemetsale ja  Merike Kärnerile ning õppealajuhatajale Anne Kaljurile.

Tartu linna klassiõpetajate nimel
Kairi Kutta