"Euro run"

Kõigil 9 kuni 12-aastastel kooliõpilastel, kes elavad ühes euroala riigis, saavad osa võtta võistlusest „Euro Run”! Võistlus toimub kuni 25.veebruarini 2016. Parimad 100 mängijat saavad auhinnaks 20-eurose pangatähega meene. Kolm parimat Eestist pärit mängijat saavad lisaks Eesti Panga poolt auhinnaks iPad'i. Auhinnad annab üle Eesti Pank, kui võistlus on lõppenud ja kolm parimat Eestist pärit mängijat selgunud. 
Õpetajatele, kes soovivad leida lisainfot erinevate õppematerjalide kohta, on koostatud eraldi rubriik ÕPETAJALE

http://www.uus-euro.eu/Lisamaterjalid/EURO-RUN/EURO-RUN