2018/2019 Tartu linna klassiõpetajate koosolek 13.juunil algusega kell 9.00 Tartu Forseliuse Koolis


Tartu Linna klassiõpetajate ainesektsiooni 2018/2019.aasta kevadine koosolek toimub Tartu
Forseliuse Koolis 13. juunil kell 9.00-9.45. Igast koolist ootame vähemalt 1 esindajat. 

Koosoleku päevakava: 
1. 2018/2019 toimunud üritustele tagasivaade
2. 2019/2020 I ja II poolaasta üritused. Tööplaan
3. Ülelinnaliste ürituste korraldamise protokolli vorm;
4. Rahastamine (nt korraldajate lisatasud, mõned korralduslikud tähelepanekud jne)
5. Uue algõpetuse juhi Karen Kärtmanni tutvustus (TERA)