Tartu linna 4. klasside õpioskuste olümpiaad

Tartu linna 4. klasside õpioskuste olümpiaad toimub 17. aprillil
kl 13.00-15.00 Tartu Kivilinna Gümnaasiumis (Kaunase pst 71).
Palume 5-liikmelised võistkonnad registreerida hiljemalt 11. aprilliks
2014 e-aadressil kerstin@kivilinn.tartu.ee
Registreerumisel palume teatada kooli, osalevate õpilaste ja juhendanud
õpetajate nimed.

Korraldajate nimel
Kersti Näär