Tartu klassiõpetajate õppepäev Viljandis

11.04.2014 osalesid Tartu linna koolide klassiõpetajad õppepäeval Viljandis.
Vahetati kogemusi lõimingu ja tugisüsteemide töö teemadel, osaleti robootika, funktsionaalse lugemise, draamaõppe ja "kiusamisest vaba ehk KiVa" tundides ning Eesti Pärimusmuusika Keskuse laulumängude õpitoas.

Täname:
  • Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajaid toredate tundide eest  ja kooli õppealajuhatajat, Kaie Lõhmust, kooli tutvustamise eest!
  • Eesti Pärimusmuusika Keskuse giidi huvitava ringkäigu eest majas ning õpitoa juhendajat meeleolukate laulumängude juhendamise eest!

Oli meeledejääv üritus!