Matemaatikavõistlus "Känguru"

Matemaatika võistlusmäng „Känguru“ lööb osavõturekordi


Neljapäeval, 17. märtsil asuvad 23 300 õpilast 403 Eesti koolist lahendama matemaatikavõistluse „Känguru“ ülesandeid. Tänavu osaleb võistlusel võrreldes eelmise aastaga 1550 osalejat rohkem ning osalevate koolide arvgi kasvas 10 võrra.

Känguru võistlus on individuaalne ja toimub koolides kohapeal. Valikvastustega ülesannete lahendamiseks on õpilastel aega tund ja 15 minutit. Ülesanded on jaotatud kolme rühma ja neist esimesed peaksid olema jõukohased kõigile. Lisaks arvutamisele ja nutikusele on oluline teksti mõistmine ja tähelepanelikkus. Iga rühma parimatele on välja pandud ka auhinnad.

Tulemused selguvad aprilli lõpus ja avaldatakse „Känguru“ kodulehel: http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kanguru. Samal lehel saab tutvuda ka eelmiste aastate ülesannetega.

„Känguru“ Eesti võistlust korraldavad Tartu ülikooli teaduskool ja Eesti matemaatika selts. Kooliõpilastele vajaminevaid koolikaupu kingib parimatele AS Vunder.

„Känguru“ on rahvusvahelise taustaga populaarseim matemaatikavõistlus, mida korraldatakse ligemale 70 riigis ja millest võtab osa rohkem kui kuus miljonit õpilast, kelle tulemusi siiski omavahel ei võrrelda. Võistluse rahvusvahelisus seisnebki ülesannetes, mis sünnivad rahvusvahelises koostöös.

Lisainfo
Raili Vilt, TÜ teaduskooli matemaatika metoodik
tel 7375221
e-post raili.vilt@ut.ee