Tartu Loodusmaja kutsub 4.-12. klasside õpilasi osalema konkursil "Hea loodusetundja"Konkurss on avatud 5. – 7. aprillil 2016. a. kell 9.00 – 16.00 Tartu Loodusmaja saalis, Lille 10.

Osaleda saab endale sobival ajal.


Võistlus hõlmab Eesti looduses elavaid taimi, loomi, seeni ja mõnda tavalisemat kivimit.

Äratundmiseks on välja pandud  ~ 50 looduslikku objekti ja pilti.  Neile ootame võimalikult täpseid  nimetusi. Vähemalt 3/4  väljapandud objektidest on valitud  kodulehel olevast nimestikust (http://www.tartuloodusmaja.ee/ET/uldinfo/uudised/hea-loodusetundja-konkurss/)

Võistkonnas on 2 õpilast, kuid osaleda võib ka üksinda. Kui korraga on konkursi-le tulemas üle 10 õpilase ühest koolist või klassist, palume eelnevalt registreeru-da hiljemalt  1. aprilliks  e -posti aadressil:  tiina.lilleleht@teec.ee .
Osaleda võivad kõikide Tartu linna ja maakonna koolide õpilased, punktiarvestus toimub neljas vanusegrupis: 4.- 5. klass, 6.- 7. klass, 8.- 9. klass, 10.- 12. klass. Konkursile võib tulla ka terve klassiga ja ka ilma õpetajata.

Konkursi tulemused ja  kõigi autasustatavate nimed avaldatakse Tartu Keskkon-nahariduse Keskuse kodulehel www.tartuloodusmaja.ee .

Autasustamine  toimub 21. aprillil kell 15.00 – 16.30 Tartu loodusmaja saalis.

Lisateave: Tiina Lilleleht   tiina.lilleleht@teec.ee  (tel. 53341013).

Viktoriini toimumist rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.